Rotating X-Steel Pointer

Saturday, 26 April 2014

NILAI ASWAJA PADA DIRI KADER DI MASA KINI                Oleh: Mohammad Syahrul Mubarok

            Dari Sufyan al-Tsauri Nabi Muhammad SAW Bersabda:“…Sesungguhnya Bani Israil itu terpecah menjadi tujuh puluh dua aliran, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga aliran. Semua  aliran itu akan masuk neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya: “Siapakah satu aliran itu ya Rasulallah? (mereka itu adalah aliran yang mengikuti) apa yang aku lakukan dan para sahabatku. (H.R Al-Tirmidzi)
Membicarakan mengenai Ahlussunnah wal jama’ah sesunggguhnya tidak akan terlepas dari hadist diatas, yang menyebutkan bahwa islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang akan selamat hanya golongan yang mengikuti nabi serta para sahabatnya. Dari hal tersebut banyak kelompok yang kemudian mengaku sebagai golongan ini.